webinar register page

Webinar banner
Europejski plan walki z rakiem. Szanse dla Polski / Europe's Beating Cancer Plan. Opportunities for Poland
Aby skorzystać z tłumaczenia symultanicznego, po dołączeniu do spotkania proszę kliknąć ikonę “Interpretation” w dolnej części aplikacji Zoom. Proszę wybrać język, który chcą Państwo usłyszeć w swoich głośnikach / słuchawkach. Prosimy o upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji aplikacji Zoom (nie w wersji w przeglądarce internetowej).

To use simultaneous translation, click the “Interpretation” icon at the bottom of the Zoom application. Please select the language you want to hear through your speakers / headphones. Please make sure you have an updated version of the Zoom app (not the web browser version).

Dbamy o Pani/Pana prywatność. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-309), ul. Słupecka 6, KRS 0000754865. Informacje na temat naszej polityki prywatności znajdą Państwo pod adresem: https://www.politykainsight.pl/politykaprywatnosci

Nov 19, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Polityka Insight.