webinar register page

Webinar banner
Breve introdución ao mundo molecular: da síntese química á manipulación atómica
Nesta charla explicaremos a relevancia das moléculas e as dificultades que temos os químicos para preparalas. Ademais, comentaremos como os últimos avances en microscopía permítennos estudar ás moléculas cunha aproximación nova que finalmente axudará a dominar o mundo molecular.

Nov 28, 2020 10:30 AM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CiQUS.