webinar register page

"Fenilketonurija - danas"
UG "Bromologos" organizuje regionalnu konferenciju “Fenilketonurija - danas” koja okuplja pacijente obolele od fenilketonurije i članove njihovih porodica, kao i relevantne sagovornike i predstavnike institucija koji mogu doprineti boljem kvalitetu života pacijenata i njihovog okruženja.

Datum i vreme održavanja: petak 19. novembar, od 13 do 17 časova.

Prijavljenim učesnicima će po ulasku na webinar biti utišani mikrofoni i ugašene kamere, kako ne bi ometali govornike za vreme njihovih izlaganja.
Tokom trajanja konferencije biće omogućeno postavljanje pitanja kroz chat opciju, a pitanja možete već sada poslati na: bromologos.pku@gmail.com

Nov 19, 2021 01:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .