webinar register page

Автор иллюстрации/Illustrator: Алина Печенкина/Alina Pechenkina
Challenge Hate Conference
Сүрөтчү/Автор иллюстрации/Illustrator: Алина Печенкина/Alina Pechenkina

АРТИКЛЬ 19 сизди 28-29-30-июнь күндөрү “Challenge Hate” конференциясына катышууга чакырат. Бул конференция Интернеттеги “кастык тилин” аныктоого жана аны менен күрөшүүгө арналган. Конференциядагы сессиялар “кастык тили” жаатындагы эл аралык стандарттарды, анын мамлекет тарабынан да, социалдык медиа платформалар тарабынан да жөнгө салынышын изилдейт, ошондой эле мониторинг, өзүн өзү жөнгө салуу жана жаш активисттерди тартуу боюнча панелдик талкууларды камтыйт. https://challengehate.tilda.ws/kg

АРТИКЛЬ 19 приглашает вас присоединиться к нам 28, 29 и 30 июня в рамках конференции «Challenge Hate», посвященной тому, как выявлять «язык ненависти» в Интернете и бороться с ним. Сессии исследуют международные стандарты в области «языка ненависти», его регулирования как со стороны государства, так и со стороны платформ социальных сетей, и включают панельные дискуссии по мониторингу, саморегулированию и привлечению молодых активистов. https://challengehate.tilda.ws/ru

ARTICLE 19 would like to invite you to join us on 28, 29 and 30 June for our Challenge Hate conference, focusing on how to identify and challenge ‘hate speech’ online. Sessions explore international standards on hate speech, regulation of hate speech by both states and social media platforms, and include panel discussions on monitoring, self-regulation and engaging young activists. https://challengehate.tilda.ws/
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ARTICLE 19.