webinar register page

Webinar banner
Boeklancering "Het Jungle-effect van de crisis. Hoe het coronavirus een nieuw ecosysteem installeerde in organisaties"
Nu al kunnen we stellen dat het coronavirus en de wereldwijde reactie erop het grootste veranderproces is waarmee we als mens de laatste decennia geconfronteerd zijn. Tal van levensdomeinen werden beïnvloed door ‘dit beestje’. Ook op professioneel vlak is er bijzonder veel verandering opgetreden. Bedrijven, organisaties, lokale besturen, teams en hun medewerkers zijn en worden geconfronteerd om zich sterk aan te passen aan een nieuwe, onvoorspelbare en ongekende situatie.

Het coronavirus heeft ons dus allen gekatapulteerd in een nieuwe realiteit. Het virus heeft een nieuw ecosysteem met zich meegebracht, dat blijvende gevolgen zal hebben in de toekomst. De draagwijdte van het coronavirus is ongezien en het effect op een team- en organisatiewerking mag zeker niet worden onderschat. Organisaties zijn immers geen statische eenheden, maar levende organismen gevoelig voor verandering.

Ben je benieuwd wat dit ecosysteem precies is? En wat dit dan precies betekent voor je organisatie, teams en medewerkers? Waar je dient op te letten en hoe je praktisch aan de slag kan met deze nieuwe situatie? Hoe je het co- en post-coronatijdperk het best vormgeeft?

Nele Verrezen schreef er een boek over en dit wordt vanuit een veilige digitale "bubbel" gelanceerd. Wil je er alles over te weten komen, trek dan alvast die jungleboots aan en schrijf je hier in!

Jun 9, 2020 10:00 AM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Nele Verrezen.