webinar register page

LUTT litteratur - skriv og fortel!
Inspirasjonsdag med foredrag og verkstadar om skjønnlitterær skriving, sakprosa, forteljande journalistikk og fotojournalistikk. Programmet vert gjennomført som eit webinar på grunn av restriksjoner knytt til smittevern. Webinaret er gratis.

Apr 9, 2021 10:00 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Inga Moen Danielsen.