webinar register page

Webinar banner
Количествени сметки (КСС) в Revit 2021
На 24 Септември 2020 г. от 15:00 до 16:00 КАД Пойнт ще проведе безплатен онлайн семинар за създаване на спецификации на елементи, материали и площи в Revit 2021. Ще разгледаме как се добавят потребителски параметри и формули в количествените сметки.

Sep 24, 2020 03:00 PM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CAD Point.