webinar register page

Odpowiedzialność biegłych rewidentów i firm audytorskich za wadliwe przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki (m. in. na tle afery Getback i innych podobnych spraw).
Odpowiedzialność biegłych rewidentów i firm audytorskich za wadliwe przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki (m. in. na tle afery Getback i innych podobnych spraw). Postępowanie administracyjne i dyscyplinarne prowadzone przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na tle ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415)

Adw. Agnieszka Jędrzejewska

Punkty za udział w szkoleniu będą wprowadzone do systemu w terminie 7 dni od daty szkolenia.

Apr 25, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KDZ ORA.