webinar register page

Webinar banner
Hatay Pandemi Döneminde 1.Basamakta Hepatit C'de Risk Faktörleri ve Eliminasyon
18:00-18:15 Pandemi DÖNEMİNDE Bulaşıcı Hastalıklar ile nasıl mücadele edilir?
Konuşmacı : Dr. Nihat FAHLIOĞULLARI

18:15-18:45 Hepatit C'de Risk Faktörleri ve Eliminasyon
Konuşmacı : Prof.Dr.Mehmet DEMİR

18:45-19:00 Farmokovijilans. Soru Cevap

Feb 5, 2021 06:00 PM in Istanbul

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Dr. Nihat Fahlıoğulları
Hatay/Kumlu Merkez A.S.M.
Prof.Dr. Mehmet Demir
Mustafa Kemal Üniversitesi,İç Hastalıkları A.B.D Gastroenteroloji B.D.