webinar register page

Webinar banner
Staż czy szkolenie - co jest lepsze dla młodych bezrobotnych? Analiza danych administracyjnych
Które instrumenty wsparcia są skuteczne dla młodych osób bezrobotnych? Aby to sprawdzić, przeprowadziliśmy analizę w oparciu o dane administracyjne powiatowych urzędów pracy (system CESAR). Celem spotkania będzie zaprezentowanie wyników naszego badania oraz przedyskutowanie, jaką rolę mogą odgrywać dane gromadzone w rejestrach administracyjnych dla celów badawczych i dla oceny polityk publicznych. Podzielimy się naszymi doświadczeniami oraz zaprezentujemy raport, w którym spisaliśmy wskazówki dla osób, które chciałyby z takich danych korzystać. Nasze wnioski uzupełnimy o doświadczenia partnerów projektu z Węgier, Hiszpanii i Włoch.

Mar 29, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych.