webinar register page

Webinar banner
Hållbarsjukvård – från koncept till klinisk praxis
Program & medverkande

13.00 Inledning

13.10 Sjukvårdens utmaningar (översikt av hälso- och sjukvårdens utmaningar gällande hållbarhet ur olika perspektiv) Göran Stiernstedt, docent, f.d. statlig utredare
13.40 The transformation to environmentally sustainable health systems: The National Health Service example in England, Sonia Roschnik, International Climate Policy Director, Health Care Without Harm
14.10 Diskussion
Göran Stiernstedt, docent, f.d. statlig utredare
Sonia Roschnik, International Climate Policy Director, Health Care Without Harm.

Moderator:
Charlotta Brask, Hållbarhetschef Region Stockholm, ordförande i European Healthcare Climate Council (EHCC)

TID: 10 november kl. 13.00–14.30
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet

Nov 10, 2020 01:00 PM in Stockholm

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register