webinar register page

Webinar banner
Online konferencija: ''Randevu u Evropskoj uniji'' 09. decembar 2020.
Online konferenciju ''Randevu u Evropskoj uniji'' zajednički organizuju Evropski pokret u Srbiji i Evropski pokret u Francuskoj uz podršku Francuske Ambasade u Srbiji.

Srbija u 2020. godini nije otvorila nijedno poglavlje, a brojne nejasnoće u vezi sa novom Metodologijom koju je na inicijativu Francuske, Evropska komisija usvojila još u februaru, nisu razjašnjene. Crna Gora, Srbija, Severna Makedonija, Albanija, BiH i Kosovo* su na svom evropskom putu, iako sa različitim opredelenjima za sprovođenje pravne tekovine Evropske unije i evropskih vrednosti. Svi, osim Srbije, članice su NATO-a ili su na putu da mu se pridruže. EU i NATO jesu i ostaće glavne geopolitičke, sigurnosne i vrednosne odrednice Srbije, ali se neretko govori i o promenama u geopolitičkim opcijama zbog uloge koju su velike sile imale tokom pandemije.
Da li će nova metodologija doneti promene i kakve? Francusko iskustvo će poslužiti temeljnoj analizi ovih procesa, a naročito perspektive sa kojih EU sagledava Srbiju u kontekstu proširenja i svoje geopolitičke strategije. Imajući u vidu da je zajednička spoljna i bezbednosna politika EU jedna od najznačajnijih tema za Srbiju kao vojno neutralnu zemlju koja pretenduje ka članstvu u EU.

10:30 – 11:30
PANEL: NOVA METODOLOGIJA PROŠIRENJA
Panelisti:
Vladimir Medjak, Potpredsednik EPuS-a
Srdjan Majstorovic, Predsedavajući Upravnog odbora Centra za za evropsku politiku
Lucie Gonzalez, Evropski pokret Francuska, ekspertkinja za proširenje
Elise Bernard,direktorka studija, EvropaNova
Moderator:
Zvezdana Kovač, Generalna sekretarka EPuS-a

11.30-12.00 PAUZA

12.00-13:00
PANEL: ZAJEDNIČKA SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLITIKA EU
Panelisti
Jelica Minić, Predsednica EPuS-a
Marko Savković, Izvršni direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost
Antoine Godbert, potpredsednik Evropskog pokreta u Francuskoj
Amélie Jaques-Apke, EvropaNova Nemačka
Moderator:
Véronique Auger, Predsednica Udruženja evropskih novinara, francuska sekcija

Dec 9, 2020 10:30 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Evropski pokret u Srbiji.