webinar register page

Webinar banner
Webinarserien Digital hjemmeoppfølging - Fastleger på video
Velkommen til webinar med tema: Videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien.

Presentasjon ved fastlege og forsker Tor Magne Johnsen, fastlege og forsker Børge Lønnebakke Norberg samt stipendiat Eli Kristiansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Du må gjerne stille spørsmål under selve webinaret via Q&A-knappen.

Opptak av dette og senere webinar legges ut her: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Følg våre nyheter: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging

Vel møtt!
Eirin Rødseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Hilde Sørli, Sunaas sykehus
Santiago Martinez, Universitetet i Agder
Tone Bye, Livsglede for eldre
Henriette Nybakke, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Siri Bjørvig - Nasjonalt senter for e-helseforskning

Sep 24, 2021 08:15 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: E-Health Research.