webinar register page

Regulacje prawne sektora zbrojeniowego
W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. kontrakty na uzbrojenie, inwestycji w infrastrukturę wojskową, związane z tym projekty korporacyjne, realizacji produkcji, obsługi międzynarodowych kontraktów na dostawy sprzętu i urządzeń.

Mar 31, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sekcje Tematyczne.