webinar register page

Webinar banner
Bạn phù hợp với ngành nào, trường nào?
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022
Chủ đề: Bạn phù hợp với ngành nào, trường nào?

- Thời gian: Từ 19h30 đến 21h00 thứ ba ngày 7-12
- Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom Webinar, tuoitre.vn và Fanpage Tư vấn tuyển sinh của Báo Tuổi Trẻ.
- Khách mời:
+ TS Lê Thị Thanh Mai - trưởng ban công tác sinh viên - ĐH Quốc gia TP.HCM
+ TS Phạm Tấn Hạ - phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)
+ ThS Phạm Doãn Nguyên - giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM
+ TS Hà Thúc Viên - phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức
+ TS Võ Thanh Hải - phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Duy Tân
+ ThS Nguyễn Hải Trường An - giám đốc Trung tâm truyền thông và tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) – MC, điều phối chương trình
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ban Tổ Chức.