webinar register page

Webinar banner
"Nowe Oblicza Biochemii 2021/2022": Sebastian Glatt "tRNAslational control of eukaryote gene expression"
"Nowe Oblicza Biochemii" to cykliczny webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wykład on-line (w języku angielskim) wygłosi prof. Sebastian Glatt, UJ.

Nov 4, 2021 01:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Adam Szewczyk.