webinar register page

Webinar banner
Multisjuklighet hos äldre i öppna vårdformer (primärvård och hemsjukvård)
Program:

12.00 - 12.25 Multisjuklighet och skörhet hos äldre - Vanligt problem i primärvård och hemsjukvård. Hur kan man som allmänläkare eller sjuksköterska bedöma och hantera det?
Föreläsare: Docent i geriatrik Gunnar Akner.

12.25 -12.45 Frågor och svar från panelen och deltagarna.

Målgrupp: Distriktsläkare och sjuksköterskor som i sin vardag arbetar med multisjuka äldre

I panelen: John Terlinder, specialistläkare.

Sep 28, 2020 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: John Terlinder.