Skip to main content
Dergi Yayıncılığında Açık Lisans Kullanımı
Dr. Zehra Taşkın ve Dr. Güleda Doğan (Hacettepe Üniversitesi) tarafından dergi yayıncılığında açık erişim politikası geliştirme, politikanın bir parçası olarak açık lisanslar, dergi yayıncılığında açık lisans uygulaması konuları ele alınacaktır.

Dec 6, 2018 2:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Creative Commons Türkiye.