webinar register page

Webinar banner
Nacionalna konferencija u Bosni i Hercegovini povodom predstavljanja Regionalnog Challenge Fonda
Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na konferenciju povodom objavljivanja prvog poziva za podnošenje izjava o zainteresiranosti koji organizira Regionalni Challenge Fond.

Tim povodom Vas pozivamo na vebinar koji će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 11. februara, od 10.00 do 11.30 sati.

Tokom ovog događaja predstavićemo Regionalni Challenge Fond, kao prvi finansijski mehanizam ove vrste čiji je cilj da unaprijedi zapošljivost mladih i ojača konkurentnost kompanija na Zapadnom Balkanu. RCF ima za cilj da ojača kvalitet i relevantnost stručnog obrazovanja i obuke za tržište rada finansiranjem ulaganja u opremu i infrastrukturu za pružaoce obuka koji se uključuju u aktivnosti kooperativnog obrazovanja i obuke sa partnerskim kompanijama.

Događaj će se odvijati na zvaničnim jezicima BiH, dok će simultani prevod na engleski biti obezbijeđen od strane organizatora.

Govornici:

- Adam Drosdzol, direktor, KfW Njemačka razvojna banka, kancelarija u Bosni i Hercegovini
- Ahmet Egrlić, potpredsjednik, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i član Upravnog odbora ZB6 KIF
- Adnan Husić, pomoćnik ministra, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine– Sektor za edukaciju
- Dr Siniša Gatarić, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Zamjenik ravnatelja, Voditelj PJ Banja Luka
- Frieder Woehrmann, vođa tima, Jedinica za upravljanje projektom, Regionalni Challenge Fond
- Isabel Rapp, projektna menadžerica, GIZ, Bosna i Hercegovina
- Snježana Koepruner, član Upravnog odbora UPFBiH, CEO GS-Tvornica mašina Travnik d.o.o.
- Sven Dominković, projektni menadžer, HELVETAS švicarska međunarodna suradnja

Moderator: Elma Kovačević-Bajtal, Direktorica odjela za edukaciju, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Feb 11, 2021 10:00 AM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Regional Challenge Fund RCF.