Webinar banner
Så undviker vi konflikter inom familjen. Ett webbseminarium om bland annat testamente och gåvobrev.
Under detta webbseminarium besvaras frågor inom familjejuridik som t.ex.

Hur fungerar gåvobrev?
Hur fungerar testamente och arvskifte?
Hur mycket ärver var och en?
Hur undviks de vanligaste konflikterna?

Löpande under seminariet ges deltagare möjlighet att skicka in sina frågor och funderingar. Dessa besvaras, i mån av tid, mot slutet av seminariet.

Seminariet leds av Charlotte Runius och Sanna Wetterin från Fenix. Fenix är verksamt inom bland annat familjejuridik. Vi arbetar aktivt med kunskapsspridning till allmänheten genom att skriva och publicera artiklar om familjejuridik i tidningar och genom att arrangera seminarier.

Feb 26, 2019 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Fenix Tools.