Intelli R rakennuttamisen hankehallinnan kustannusohjauksessa
Webinaarissa tutustutaan millä tavalla Intelli R ohjelmistoa voidaan tehokkaasti hyödyntää rakennuttamishankkeiden tavoitearvion laadinnassa sekä loppuennusteen ylläpidossa.

Webinaarissa tutustutaan myös hankesalkun toimintoihin kustannusseurannan näkökulmasta.

May 7, 2019 10:00 AM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vesa Olsson.