webinar register page

Webinar banner
ZNANJEM ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI I RAVNOPRAVNOST #3
Klub malog fudbala Mungosi u saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije, a pod pokroviteljstvom UEFA, realizuje projekat pod nazivom "Znanjem za jednake mogućnosti i ravnopravnost" u formi vebinara, čiji je cilj da putem stručnih predavanja u realizaciji eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti kao sto su: sportska medicina, socijalna politika, psihologija, fizičko vaspitanje, sport za osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, kineziologija, utiču na poboljšanje kvaliteta života ove osetljive populacije, kao i unapređenje znanja subjekata koji rade sa osobama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Predavači i teme za 27.12.2020. godine u 15:00 su:

1. Ass sci dr Nikola Topalović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Specificnosti sportsko medicinskog pregleda osoba sa posebnim potrebama”
2. Dipl.prof fiz.vas. dr Miroslav Marković
Predsednik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta
“Inkluzija u fizičkom vaspitanju”
3. Igor Janković
Konsultant za razvoj fudbala i mentor UEFA
“Uloga fudbala i futsala u poboljšanju života osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju - trendovi i perspektive”

Dec 27, 2020 03:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Nemanja Kovacevic.