webinar register page

Webinar banner
Webinář EPALE: Efektivní využívání učebních stylů
Díky webináři si uvědomíte, jak proporcionálně aplikovat jednotlivé učební styly dle Honey–Mumforda, sladíte učební styly s potřebami účastníků, naleznete vhodné metody k jednotlivým stylům a vytvoříte si šablonu pro tvorbu učebního plánu.

May 26, 2021 06:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tomáš Langer.