webinar register page

Webinar banner
Vebinar - Razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju roma na lokalnom nivou
Vebinari se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih.
Cilj vebinara je jačanje kapaciteta zaposlenih u JLS u primeni principa dobre uprave u radu lokalne samouprave u oblasti prava nacionalnih manjina, sa posebnim osvrtom na Romsku nacionalnu manjinu u skladu sa prioritetima nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, kao i obavezama koje proističu iz primene Poglavlja 23.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dušan Jovanović.