webinar register page

Webinar banner
6. Byanätsforums webbinarium - Vad innebär SLA (Service Level Agreement)
Vi går igenom vilka olika servicenivåer som är vanligast och i vilka fall de tillämpas.

Vi tar reda på vad en leverantör behöver från en förening för att kunna leverera en viss SLA-nivå.

Talare från föreningar och kommersiella aktörer.

Möjlighet att ställa frågor till alla talare.

Jan 30, 2020 05:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading