webinar register page

Webinar banner
Стратегии за търговия - модул 1
Онлайн семинарът представя основни стратегии за търговия на финансовите пазари и за управление на риска. Използват се актуални пазарни примери, за да се илюстрира практически употребата на знанията. Онлайн семинарът е част от програмата на ЕЛАНА Трейдинг „Основни познания за търговия на глобалните финансови пазари“. Темата "Стратегии за търговия" се разглежда в два модула.

Apr 20, 2021 06:00 PM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ELANA Trading.