webinar register page

Sällsynta diagnoser- Vad lär vi oss av Covid-19?
Våren och sommaren 2020 har inte liknat någonting tidigare. Personer med sällsynta eller väldigt sällsynta diagnoser upplever redan en ojämn tillgång till vård, och utbrottet av coronapandemin har gjort situationen ännu värre. En ny undersökning från Riksförbundet Sällsynta Diagnoser visar att över 28% av de som svarat på enkäten har upplevt störningar under virusutbrottet - vissa upplevde till och med störningarna som livshotande.

När vi nu blickar framåt vill vi diskutera lärdomar från pandemin? Vilka utmaningar är unika för patienter med sällsynta sjukdomar, och hur säkerställer vi en mer jämlik tillgång till vård? Under en timmes webinarium, diskuterar vi hur tillgången till vård och läkemedel ska förbättras för de allra mest utsatta.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Victor Fornander.