webinar register page

Webinar banner
Foredrag - sikkerhetskultur for ISACA
Ole Andre Bråten holder foredrag om sikkerhetskultur som webinar for påmeldte deltakere den 18.03 kl 16:45.

Webinaret presenterer hvordan - og hvorfor fokus på verdier, normer og virkelighetsoppfatninger er av betydning for å opprettholde en robust sikkerhetskultur.

Bråten er rådgiver og kriseforsker. Som en del av den nasjonale dugnaden i møte med trusselbildet i dag har han opprettet Norges første podkast i krisehåndtering for å kunne dele råd med ledere og spesialister.

Hør gjerne her:
https://anchor.fm/ole-andre-braten

Mar 25, 2020 04:45 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ole Andre Bråten.