webinar register page

Webinar banner
Pompa insulinowa. Podstawy terapii
Wszystko dobrze połączone.
Zestawy infuzyjne - rodzaje i sposoby użycia.

Oct 8, 2020 04:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Medtronic Poland.