webinar register page

Kadın Eczacılar Mesleğe Geniş Açıyla Bakıyor Webinar Dizisi
Eczacılığın Geleceği ve Dünyada Eczacılık
Moderatör: Ecz. Mine Erdoğan
Konuşmacı: Ema Paulino ( Uulslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Profesyonel Sekreteri - Portekiz Eczacıları Birliği Başkanı)

Jul 29, 2021 08:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TEB.