webinar register page

Webinar banner
2021 VIAC's Arbitration series | Chủ đề 02: Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng (Multi-tiered dispute resolution clause) – Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý
2021 VIAC's Arbitration series

Chủ đề 2:
Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng (Multi-tiered dispute resolution clause) – Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý

NỘI DUNG
1. Một số thông tin chung về xu hướng kết hợp nhiều hình thức giải quyết tranh chấp và việc soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng cho các giao dịch phức tạp tại Việt Nam
2. Thực tiễn hiệu lực và thi hành của các điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng tại Việt Nam và nước ngoài

DIỄN GIẢ
1. Ls. Nguyễn Duy Linh - Luật sư thành viên Công ty luật VILAF, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.
2. Ls. Nguyễn Thu Trang - Luật sư thành viên, Trưởng phòng Trọng tài, Công ty Luật TNHH Tư vấn độc lập (Dzungsrt & Associate)
3. Ls. Quách Minh Trí - Luật sư thành viên, Công ty Luật Baker & McKenzie
4. Ls. Lưu Ngọc Quang - Phó trưởng phòng, Ban Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Jun 10, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).