webinar register page

Lokalne usługi społeczne w obliczu kryzysu demograficznego sytuacja, potrzeby, rozwiązania"
Organizator: Fundacja Nauka dla Środowiska

Program:

1. „Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla społeczności lokalnych”. - Patrycjusz Zarębski

2. „Seniorzy dobrem wspólnym społeczności lokalnych”. - Tomasz Schimanek

3. „Nowe technologie w odbudowywaniu relacji międzyludzkich”. - Piotr Jaśkiewicz

4. „Tworzenie kręgów wsparcia z wykorzystaniem relacji sąsiedzkich”. - Paweł Jordan

5. „Tworzenie lokalnego rynku usług opiekuńczych”. - Przemysław Piechocki

Przewidywany czas spotkania: 10:00-12:00

Uczestnictwo w spotkaniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu webinarium dostępnym pod linkiem: https://ndsfund.org/ oraz wyrażeniem zgody na nagrywanie niezbędne w celu poprawnego przebiegu webinarium.

Webinar jest finansowany w ramach Programu: „Fundusz pomocowy dla organizacji
pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Mar 31, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dobre Wsparcie.