Skip to main content
custom logo
Autodesk Navisworks за Строителни и Проектантски Фирми
В този онлайн семинар ще разгледаме възможностите за вмъкване и изследване на 3D BIM модели в Autodesk Navisworks:
- Разходка в модела;
- Проверка за пресичания;
- Количествени сметки;
- Строителни графици;
- Анимиране на строителния процес.

Mar 29, 2018 4:00 PM in Sofia

custom image
Webinar is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CAD Point Ltd..