webinar register page

Vurdering av opplæringstilbud – når gode data mangler
Nødvendig informasjon for å vurdere opplæringstilbudet til nyankomne elever, strekker ikke til. Hva innebærer det?

Oct 15, 2020 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NIFU Webinar.