webinar register page

Tọa Đàm Cùng Trung Tâm Bảo Trợ Doanh Nghiệp Định Cư Hàng Đầu Canada
Lần đầu tiên tại Việt Nam, Tổ chức Vườn Ươm Doanh Nghiệp Canada (Spark Centre) cùng đơn vị tư vấn định cư tổ chức sự kiện tọa đàm về visa Khởi Nghiệp giúp cho các anh chị được tiếp cận thông tin các chương trình đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp & Tư vấn quy trình hỗ trợ doanh nghiệp Khởi Nghiệp Định cư Canada cùng Vườn Ươm Doanh Nghiệp hàng đầu tại Canada (Spark Centre).

Oct 25, 2021 07:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kornova Vietnam.