webinar register page

Webinar banner
העיצוב ככלי להעברת מסרים פוליטיים, חברתיים ואקולוגיים - יוסי למל
מרצה: יוסי למל
אמן, מעצב, מרצה. מומחה בבניית מותגים שהציג עשרות תערוכות יחיד בארץ.

Apr 2, 2020 09:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading