webinar register page

Webinar banner
Webinář EPALE: Využití microlearningu ve vzdělávání dospělých
Možnost vzdělávat se ad hoc, vlastním tempem a kdekoliv je lákavá. V rámci zvyšování efektivity se koncept microlearningu uchytil nejen ve firemním v zdělávání, ale i v rámci neformálního vzdělávání dospělých. Aby takovéto vzdělávání přineslo i očekávaný benefit, je potřeba k němu přistupovat specificky. Na webináři se podíváme nejen na výhody a nevýhody microlearningu, ale také na to, jaká pravidla je potřeba dodržovat, nač si dávat pozor a za jakých okolností funguje nejlépe.

Oct 27, 2021 06:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .