webinar register page

Postępowanie o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre pack) po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe z 24 marca 2020r.

* Required information
Loading