webinar register page

Webinar banner
Malta Oskura - Ir-Rabat u l-Imdina
Ir-Rabat u l-Imdina joffrulna ġabra ta’ siti marbuta mal-istorja ta’ pajjiżna. It-toroq imserrpa, il-pjazez dellija, il-katakombi u l-knejjes ta’ dawn l-inħawi jidwu bir-rakkonti ta’ missirijietna. Rakkonti ta’ mijiet ta’ snin f’mixja ta’ poplu. Se nixħtu ħarsitna lejn rakkonti partikolari u se nirrakkontaw stejjer oskuri li jitkellmu dwar mewt u dwar traġedji.

Jekk tixtieq tisma’ dawn l-istejjer u tħuf int ukoll fl-irkejjen mudlama fejn seħħew, ingħaqad magħna fil-vjaġġ virtwali li Heritage Malta se tagħmel nhar it-Tlieta, 26 ta’ Jannar fit-8.30PM. It-tagħrif kollu se jingħata bil-Malti, iżda se jkun hemm sottotitli bl-Ingliż. Wara jkun hemm ħin għal mistoqsijiet u tweġibiet.

Jan 26, 2021 08:30 PM in Rome

Webinar logo
* Required information
Loading
Registration fee 5.00EUR

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Pay and Register Secured by