webinar register page

Webinar banner
Webinar για τη Διαχείριση Έργων RESTART 2016-2020
Περιεχόμενο
Στόχος του webinar είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους κανονισμούς των Προγραμμάτων RESTART, και ειδικότερα τις βασικές αρχές διαχείρισης και τη διαδικασία παρακολούθησης έργων. Σημειώνεται ότι το webinar δεν θα καλύψει θέματα Οικονομικής Διαχείρισης.

Ομάδα Στόχος
Τo webinar απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν σε υφιστάμενα έργα ή/και έργα τα οποία έχουν κριθεί ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση και προχωρούν σε στάδιο ετοιμασίας Συμβολαίου. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι στο webinar να συμμετέχουν άτομα με ρόλους-κλειδιά στο διαχειριστικό κομμάτι του έργου, και συγκεκριμένα Συντονιστές Έργων.

May 12, 2021 10:00 AM in Athens

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Research & Innovation Foundation.