webinar register page

Webinar banner
Foghlaim agus Cleachtadh na Gramadaí sa mheánscoil le Tomás Ó Madagáin - an 29ú de mhí na Samhna 2022
Dáta: ar an Máirt, an 29ú de mhí na Samhna 2022
TIME: 18.00 - 19.00

Tabharfaidh Tomás Ó Madagáin ceardlann ar fhoghlaim na Gramadaí sa seomra ranga. Beidh an cheardlann seo ar líne amháin agus beidh sé ar siúl idir 18.00 agus 19.00 ar an Máirt, an 29ú de mhí na Samhna 2022.

Sa cheardlann:
·Tasipeánfar na bealaí is éifeachtaí leis an ngramadach a mhúineadh ag baint úsáide as an leabhar Foghlaim agus Cleachtadh.
·Léireofar acmhainní úsáideacha mar shampla Cur i Láthair PowerPoint agus Cluichí Gramadaí Quizlet atá ar fáil leis an leabhar Foghlaim agus Cleachtadh.
·Ar an tráthnóna imreoidh na rannpháirtithe dhá chluiche gramadaí trí Quizlet beo mar chuid den cheardlann. Gheobhaidh buaiteoirí an dá chluiche seo dearbhán duine do chách.

Múineann Tomás Ó Madagáin Gaeilge agus Gnó in Ardscoil Mhuire, Corrbhaile, Luimneach. Is Scrúdaitheoir Béil é a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Scríobh sé dá leabhar do Gill Education: Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile, agus Bua na Teanga,leabhar do bhéaltriail.

Disclaimer:
Please note that no recordings will be shared with participants. Slides will be shared if the presenter is agreeable to this. Please only register for our webinars if you have an internet download speed greater than 6MB. Speed test your internet prior to registering. If you lose your internet connection during the webinar this doesn’t warrant a refund (if applicable). Do not share your join link as you will be unable to join if you do so. You can cancel your registration and get a full refund up to the start of the webinar (if applicable). Once the webinar has commenced there are strictly no refunds. The cancellation button is at the bottom of your confirmation email.
GDPR: By signing up for this Webinar I consent for my data to be stored and shared with other relevant Education Support Centres for the purpose of recording registration/attendance and follow-up communication relating to this webinar.

Nov 29, 2022 06:00 PM in Dublin

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Clare Education Centre.