webinar register page

Webinar banner
VMC | Hội thảo trực tuyến Hòa giải tranh chấp xây dựng
Trong hoạt động xây dựng, việc tranh chấp nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án đôi khi khó tránh khỏi. Vì thế, khi tranh chấp xảy ra, chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan cần tìm cho mình một phương thức giải quyết tối ưu vừa giúp bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình vừa hiệu quả về tài chính. Trong các phương thức giải quyết tranh chấp hiện nay, hòa giải thương mại đang dần được ưa chuộng nhờ các đặc trưng vượt trội so với các phương thức khác. Nhằm giúp các doanh nghiệp (i) hiểu rõ hơn các ưu điểm của hòa giải thương mại đối với tranh chấp xây dựng (phức tạp do thời gian thực hiện dự án kéo dài cùng lượng hồ sơ lớn), và (ii) cung cấp một số lưu ý khi lựa chọn giải quyết tranh chấp theo phương thức này, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Hòa giải tranh chấp xây dựng”

Oct 6, 2020 09:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).