webinar register page

Webinar banner
Apskritojo stalo diskusija „Privatūs archyvai – komplektavimo strategijos ir sklaida“
Privatūs archyvai siejami su nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų ir fizinių asmenų – ar šeimų – sukauptais dokumentais. Privatus archyvas yra privataus asmens turtas, jo nuosavybė. Tad ar galima teigti, kad net ir tais atvejais, kai privačiam fiziniam arba juridiniam asmeniui priklausančiame archyve yra visai visuomenei svarbios informacijos, visuomenės teisės žinoti ribas nustato šios informacijos savininkas? Kasmet vis labiau populiarėjant bendruomenių istorijų ar konkrečių asmenybių veiklos įtakos visuomenei ar profesinėje srityje tyrimams, aiškiai apibrėžtos privačių archyvų komplektavimo strategijos ir atsakymų į šį bei kitus klausimus poreikis vis labiau auga. Todėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba kviečia gegužės 21 dieną prisijungti prie apskritojo stalo diskusijos „Privatūs archyvai – komplektavimo strategijos ir sklaida“.

May 21, 2021 10:00 AM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: LVAT.