webinar register page

Webinar banner
Tresura Matrixa OnLine - Skąd wiemy, że jesteśmy inteligentni?
Tresura Matrixa jest filozofią i metodyką życiową opartą na zasadzie zero waste, tyle, że w obszarze zjawisk kognitywnych, psychologicznych i neurologicznych.
Druga oficjalna biletowana Tresura online organizowana na platformie Zoom. Poza mikrofalami nagrywanymi na zoomie, nasze wystąpienia na żywo zostały przeniesione do strefy nisko - a jednak płatnej, by móc utrzymać aktywność, która, jak dotarło do nas od Was - chcecie by nadal istniała :).
Ten odcinek będzie o tym, o czym Tresura trąbi z coraz mniejszym przeczuciem, a z coraz większym doświadczeniem - że inteligencja nie jest dobrem deficytowym, jeśli dostrzegać ją jako zdolność indywidualnego kosmosu zwanego człowiekiem do uczenia się siebie i swojego świata.
Po co nam szukanie głupszych i mądrzejszych?
Czym jest kompleks niższości, lub wyższości i czy przypadkiem nie są zazębione w jednym człowieku jako góra i dół góry lodowej..?
Czego się w takim odkryciu nie trzeba wstydzić, ani żałować i jak używać własnych kompleksów, by uzyskać z nich moc i sprawczość?

Apr 9, 2020 09:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Andrzej Oleg.