webinar register page

Webinar banner
האספנים: מפגש שלישי
מפגש שלישי: תקליטים
אלי פיכמן, אספן התקליטים הגדול בארץ פותח בפנינו את הדלתות לאוצר המוזיקלי הגדול שיצר
בהשתתפות:
עילאי גרין, בעל חנות הספרים המשומשים "האחים גרין"
ד"ר גילה פלם, מנהלת מחלקת המוזיקה וארכיון הצליל, הספרייה הלאומית
הנחיה: יובל אביבי, מגיש ב'כאן תרבות'

Aug 3, 2020 07:00 PM in Jerusalem

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Doron Levin.