webinar register page

Autodesk PLM ile Değişiklik ve Kalite Yönetimi
Dijital dönüşüm süreçlerinin en önemli aşamalarından biri de işletme içinde yürütülen tüm iş akışlarının tek bir merkezden yönetilmesi ve istenilen her yerden izlenebilir olmasıdır. Bir işletmenin iş akışları içinde bulunan “Değişiklik Yönetimi” ve “Kalite Yönetimi” gibi süreçleri tüm paydaşların izleyebildiği tek bir merkezden yönetiliyor olması verimliliği ciddi anlamda arttırmaktadır. Bu etkinliğimizde bulut ortamında çalışan PLM sistemleri ile iş akışlarınızın özellikle “Kalite Yönetimi” süreçlerinizin nasıl yönetebileceğinizi aktaracağız.

Dec 1, 2022 10:30 AM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .