webinar register page

CALELLA_PLA D’ACCIÓ POST COVID-19 PER A CÀMPINGS I HOTELS: BAR, CUINA I MENJADOR.
Dirigit a:
Propietaris i personal de bar, cuina i menjador.

Objectiu:
Formació per a conscienciar sobre la seguretat i la higiene durant el servei al client, així com les millors pràctiques de seguretat alimentària, ressaltant algunes mesures addicionals per assegurar que els consumidors disposin del subministrament d’aliments adequat i segur, tenint en compte la situació actual.

May 29, 2020 10:00 AM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Carme Cernicharo.