webinar register page

Aktywizm i Archiwa: od czego się zaczęło? | Aktivismus und Archive – was war zuerst da?
Warum werden Archive gegründet? Können gesammelte Akten ein Impuls zum Handeln sein?

Jakie motywacje kierują twórczyniami i twórcami archiwów? Czy zgromadzone akta mogą być impulsem do działania?
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Natalia Latecka.