webinar register page

Webinar banner
Полезни съвети за работа с Autodesk Inventor Professional
В програмата сa включени следните демонстрации:
1. Детайли
2. Сглобена единица
3. Генериране на чертежи
4. Симулации
5. Настройки в Autodesk Inventor
6. Връзка между Autodesk Inventor и Fusion 360

Feb 20, 2020 03:00 PM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CAD Point.