webinar register page

Webinar banner
Have fun Teaching Fónaic na Gaeilge – SingFónaic
This Fónaic na Gaeilge webinar will explore the teaching of Irish phonics from the Junior classes all the way up through the Middle and Senior classes. You will gain an insight into how you can integrate the teaching of Fónaic na Gaeilge into your Gaeilge lesson plans. You will learn about An Aibítir Ghaelach, systematic phonics levels, fun characters, songs, poems, dictation lists, games, conversational cards & much more.
The SingFónaic programme is fully aligned with the new Primary Language Curriculum.
Déanfaidh an Cheardlann Eolais fhónaice seo trácht ar mhúineadh Fónaic na Gaeilge ó na bunranganna suas tríd na meán & na hardranganna go léir. Gheobhaidh tú léargas ar chonas gur féidir leat clár SingFónaic a chomhtháthú isteach i do chuid pleananna ceachta Gaeilge. Foghlaimeoidh tú faoin Aibítir Gaelach, na leibhéil fónaice córasacha, na carachtair, amhráin, dánta, liostaí deachtuithe, cluichí, cártaí comhrá & níos mó.
Tá clár SingFónaic ailínithe leis an gCuraclam Teanga na Bunscoile.


DISCLAIMER
Please note that no recordings will be shared with participants. Slides will be shared if the presenter is agreeable to this. Please only register for our webinars if you have an internet download speed greater than 6MB. Speed test your internet prior to registering. If you lose your internet connection during the webinar this doesn’t warrant a refund (if applicable). Do not share your join link as you will be unable to join if you do so. You can cancel your registration and get a full refund up to the start of the webinar (if applicable). Once the webinar has commenced there are strictly no refunds. The cancellation button is at the bottom of your confirmation email.

Oct 6, 2022 07:00 PM in Dublin

Webinar logo
* Required information
Loading